افتخارات و مجوز ها

شرکت دانش بنیان ایمن موج دارای مجوز ها و افتخارات بیشماری است که برخی از آنها در ادامه آمده است. 

 

گواهی ثبت اختراع گیت ضد سرقت فروشگاهی AM در سال 1387

 

 

 

 

 

 

گواهی ثبت اختراع غیر فعال ساز الکترونیکی لیبل AM

 

 

 

 

 

 

                    مجوز دانش بنیان شرکت ایمن موج

 

 

 

 

 

 

     ایمن موج برند برتر تولید الکترونیک در بین شرکت های دانش بنیان      

 

 

 

 

 

 

 

 

لوح سپاس پارک علم و فناوری و وزارت علوم به شرکت دانش بنیان ایمن موج

 

 

 

 

 

 

تقدیر استانداری خراسان رضوی از شرکت دانش بنیان ایمن موج

 

 

 

 

 

مقام اول ایمن موج در بین شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 

 

گواهینامه ISO9001:2008 مدیریت کیفیت از توف اتریش

 

 

 

 

 

 

 

گواهینامه استاندارد اتحادیه اروپا CE از توف اتریش